Szukaj w biuletynie:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Komenda Miejska Pa˝stwowej Stra┐y Po┐arnej w PrzemyÂlu
 
 
REDAKCJA

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Pa˝stwowej Stra┐y Po┐arnej w PrzemyÂlu.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzŕdowy publikator teleinformatyczny, sk│adaj▒cy siŕ z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP zosta│ stworzony w celu powszechnego udostŕpniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 wrzeÂnia 2001 r. o dostŕpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporz▒dzeniem Ministra Spraw Wewnŕtrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Pa˝stwo informacje publiczne dotycz▒ce statusu prawnego Komendy, organizacji, przedmiocie dzia│alnoÂci i kompetencjach. Zawarte s▒ tu tak┐e informacje o osobach tu pracuj▒cych i ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do ktˇrych udostŕpnienia zosta│y zobowi▒zane organy w│adzy publicznej.
« powrˇt

eski┼čehir escort

.trenydol-indirim-kodu{text-align: center; display: table-column;}